Barneløp 2012


Pasvik Trail 2012


Pasvik Trail 2011
 
Facebook Tips! Skriv ut!
Stipendstøtte til ungdomskjørere
Varanger Trekkhundklubb har i et skriv til Norges Hundekjørerforbund (NHF) stilt spørsmål om ungdomskjørere tilknytta langdistanse kan motta såkalte post 2-midler for å delta i større løp og mesterskap. Dette på bakgrunn av at Femundløpet har oppretta et junior Femundløp og samlinger for juniorkjørere. Saken vil bli tatt opp til ordinær behandling av forbundsstyret på deres neste møte den 30. november d.å. For innholdet i vår henvendelse, trykk på overskriften eller på bildet til denne saken.

Angående post 2-midler og støtte til deltakelse i ungdomsmesterskap

Det er med den største glede vi registrerer at Femundløpet velger å satse på ungdommen. Varanger Trekkhundklubb tror at opprettelsen av junior Femundløp og samlinger for juniorkjørere vil bringe sporten videre, og at disse tiltakene vil bidra til betydelig økt rekruttering til langdistanse hundekjøring i årene som kommer.

Vår klubb har mange dyktige og aktive ungdomskjørere, og flere av disse har uttrykt ønske om å delta i junior femund 2012. Lang reiseavstand gjør imidlertid kostnadene svært store for deltakelse slik at økonomi dessverre vil spille en avgjørende betydning om vi i hele tatt kan stille med deltakere eller ikke.

Vårt spørsmål er om og på hvilken måte NHFs øremerkede ungdomsmidler (post 2-midler) kan anvendes som stipend for utøvere som ønsker å delta på junior Femund 2012, og om post 2-midler også vil kunne anvendes til tilsvarende arrangement i årene som kommer.

Styret i Varanger Trekkhundklubb har selv ikke tatt stilling til hvordan en slik støtte kan utformes. Men et alternativ kan være å gi stipendstøtte i forhold til reiselengden. En annen måte kan være å "subsidiere" deler eller hele startavgiften for utøvere som kommer langveisfra. Det finnes sikkert også andre gode måter å kunne anvende midlene på.

Vi ønsker at forbundsstyret snarlig tar stilling til vår henvendelse. Forbundets uttalelse vil være av avgjørende betydning for om vår klubb - og helt sikkert andre trekkhundklubber - vil søke støtte på vegne av våre ungdomsdeltakere i ungdomsarrangement i årene som kommer.

Mikal Lanes

På vegne av styret i

Varanger Trekkhundklubb
Sør-Varanger kommune

 
Kirknes Bil AS


 Bøndernes  
 Innkjøpslag
       AS