Barneløp 2012


Pasvik Trail 2012


Pasvik Trail 2011
 
Facebook Tips! Skriv ut!
Ingen Pasvik Trail uten frivillige.
Benedicte og Hanna er to blide representanter for de mange frivillige som gjør en kjempeinnsats under Pasvik Trail.

Sør-Varanger kommune

 


Kirknes Bil AS


 Bøndernes  
 Innkjøpslag
       AS